Busquets
Especialitats

Els serveis que oferim des d’una vessant, tant legal com econòmica, comprenen totes les branques del dret. Això és:

Dret civil (successions, dret patrimonial, dret matrimonial, nacionalitzacions, contractes de tota mena, etc...).

Dret processal (tenim una àmplia experiència en tot tipus de procediments judicials i arbitratges).

Dret mercantil (fusions, escissions, adquisicions d’empreses, contractació mercantil nacional i internacional, Joint Ventures, negociacions, dret societari, conflictes entre socis, processal societari, franquícies, dret concursal, noves tecnologies, competència, immobiliari, assegurances, préstecs, etc...).

Dret laboral (comiats, ERES, contractacions, prevenció de riscos laborals, etc...).

Dret fiscal i tributari (en tots els àmbits de la fiscalitat empresarial i de les persones físiques, planificació fiscal d’empreses i grups, M&A i reorganitzacions empresarials, Due Diligences fiscals, procediments tributaris, gestió tributària, tributació indirecta, etc...).

Dret penal general, encara que estem especialitzats en dret penal econòmic.